PN-EN 62676-2-1:2014-06 - wersja angielska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 2-1: Protokoły transmisji wizji -- Wymagania ogólne

Zakres

Norma IEC 62676-2-1 wprowadza interfejs sieciowy IP urządzeń stosowanych w zabezpieczeniach. W tej części normy w celu zapewnienia pełnej międzyoperacyjności urządzeń wizyjnych, określono znormalizowany protokół sieciowy. W normach IEC 62676-1-1 i IEC 62676-1-2 określono minimalne wymagania eksploatacyjne sieciowe oraz dotyczące ogólnej zgodności z dobrze znanymi istniejącymi normami międzynarodowymi dotyczącymi sieci. Aby zapewnić pełną międzyoperacyjność urządzeń wizyjnych, jako pierwsze określono protokoły warstwowe. Urządzenia wizyjne IP stosowane w zabezpieczeniach powinny wykorzystywać protokoły znormalizowane, w celu zapewnienia następujących funkcjonalności: wizyjna transmisja strumieniowa, sterowanie strumieniem, obsługa zdarzeń, odczyt, możliwości opisu, zrządzanie urządzeniem, sterowanie PTZ, funkcje inne i dodatkowe. W częściach tej normy zastosowano więcej niż jedno podejście, np. ZeroConf i WS-Discovery. Protokoły sieciowe zalecane i definiowane w tej Normie są wybrane ze względu na przyszłe znaczenie i dalsze rozszerzenia. Urządzenia transmisji wizji mogą spełniać dodatkowe funkcje dotyczące np. transmisji dźwięku albo metadanych.

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 62676-2-1:2014-06 - wersja angielska
Tytuł Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 2-1: Protokoły transmisji wizji -- Wymagania ogólne
Data publikacji 06-06-2014
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 52, Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
Wprowadza EN 62676-2-1:2014 [IDT], IEC 62676-2-1:2013 [IDT]
ICS 13.310