PN-EN 62552-2:2021-01 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Sprzęt chłodniczy do użytku domowego -- Charakterystyki i metody badań -- Część 2: Wymagania funkcjonalne

Zakres

Niniejsza część IEC 62552 określa zasadnicze cechy funkcjonalne sprzętu chłodniczego do użytku domowego, chłodzonego przez wewnętrzną naturalną konwekcję lub wymuszoną cyrkulację powietrza, oraz ustala metody badań do sprawdzania tych cech funkcjonalnych.

Niniejsza część IEC 62552 opisuje metody określania wymagań funkcjonalnych. Chociaż jest wiele cech wspólnych w zestawach pomiarowych do różnych badań (i może to być zaletą w zastosowaniu ich do jednej próbki), są one oddzielnymi badaniami do oceny szczególnych cech funkcjonalnych badanej próbki. Niniejsza część IEC 62552 nie określa procedury uogólniania wyników badań próbki prowadzących do prognozowania charakterystyki całej populacji, z której próbka ta została pobrana.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Niniejsza norma Część 2. zastępuje częściowo PN-EN 62552:2013-07 w zakresie wymagań funkcjonalnych.
Numer PN-EN 62552-2:2021-01 - wersja angielska
Tytuł Sprzęt chłodniczy do użytku domowego -- Charakterystyki i metody badań -- Część 2: Wymagania funkcjonalne
Data publikacji 21-01-2021
Liczba stron 66
Grupa cenowa V
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 62552-2:2020 [IDT], IEC 62552-2:2015 [MOD]
Zastępuje PN-EN 62552:2013-07 - wersja angielska
ICS 97.030