PN-EN 62552:2013-07 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 62552-1:2021-01 - wersja angielska, PN-EN 62552-2:2021-01 - wersja angielska, PN-EN 62552-3:2021-01 - wersja angielska

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN
Sprzęt chłodniczy do użytku domowego -- Charakterystyki i metody badań

Zakres

Niniejsza Norma Międzynarodowa określa zasadnicze cechy funkcjonalne sprzętu chłodniczego do użytku domowego, zmontowanego fabrycznie, chłodzonego przez wewnętrzną naturalną konwekcję lub wymuszoną cyrkulację powietrza, oraz ustala metody badań do sprawdzania tych cech funkcjonalnych. Badania te są badaniami typu, i dlatego też, jeżeli sprawdzenie cech funkcjonalnych sprzętu chłodniczego danego typu na zgodność z niniejszą normą jest konieczne, zalecane jest aby, tam gdzie jest to możliwe do wykonania, wszystkie wyszczególnione badania były przeprowadzone na jednym urządzeniu. Badania mogą być również wykonywane indywidualnie w celu zbadania szczególnej cechy funkcjonalnej.
UWAGA Odnośnie wymagań bezpieczeństwa mających zastosowanie do sprzętu chłodniczego do użytku domowego, patrz IEC 60335-2-24; odnośnie wymagań dotyczących hałasu mających zastosowanie do chłodziarek i zamrażarek do użytku domowego, patrz ISO 8960; oraz odnośnie wymagań bezpieczeństwa mających zastosowanie do systemów chłodzących sprzętu chłodniczego do użytku domowego, patrz ISO 5149.

* wymagane pola

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62552:2013-07 - wersja angielska
Tytuł Sprzęt chłodniczy do użytku domowego -- Charakterystyki i metody badań
Data publikacji 25-07-2013
Data wycofania 20-01-2021
Liczba stron 124
Grupa cenowa XB
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 62552:2013 [IDT], IEC 62552:2007/COR1:2008 [IDT], IEC 62552:2007 [MOD]
Zastępuje PN-EN 153:2009 - wersja polska, PN-EN ISO 15502:2009 - wersja polska
ICS 97.030
Zastąpiona przez PN-EN 62552-1:2021-01 - wersja angielska, PN-EN 62552-3:2021-01 - wersja angielska, PN-EN 62552-2:2021-01 - wersja angielska