PN-EN 505:2013-07 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Wyroby do pokryć dachowych z metalu -- Charakterystyka wyrobów z blachy stalowej układanych na ciągłym podłożu

Zakres

Niniejsza Norma Europejska podaje wymagania ogólne dla wyrobów pokrywczych przeznaczonych do stosowania na dachach pochyłych, wykonanych ze stali z powłokami metalicznymi z lub bez dodatkowej powłoki organicznej. Norma Europejska podaje zasady ogólne odnośnie charakterystyki, definiowania i etykietowania wyrobów łącznie z wymaganiami dla materiałów z których wyroby mogą być produkowane. Przeznaczona jest do stosowania zarówno przez producentów do potwierdzenia zgodności ich wyrobów z wymaganiami jak też dla nabywców do sprawdzenia wyrobów przed odbiorem z fabryki. Podaje wymagania eksploatacyjne dla wyrobów potwierdzające możliwość ich stosowania w warunkach typowych obciążeń użytkowych. Wyroby mogą być zarówno prefabrykowane lub wstępnie formowane jak taśmy, zwoje lub arkusze z jedną stroną przystosowaną do układania (np. na rąbek stojący, łączniki mechaniczne). Norma Europejska znajduje zastosowanie do wszystkich nieciągłych i podpartych na całej powierzchni wyrobów arkuszowych wykonanych ze stali. Nie podano wymagań odnośnie podparcia konstrukcji, projektowania systemu pokrycia i rozwiązań połączeń i obróbek. UWAGA Norma w części oferuje wyroby płaskie w części profilowane (prefabrykowane). Wymagania dla wstępne formowanych samonośnych wyrobów pokrywczych podane są w EN 508-1

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 505:2013-07 - wersja angielska
Tytuł Wyroby do pokryć dachowych z metalu -- Charakterystyka wyrobów z blachy stalowej układanych na ciągłym podłożu
Data publikacji 25-07-2013
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 234, Elementów do Pokryć Dachowych
Wprowadza EN 505:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 505:2002 - wersja polska
ICS 91.060.20