PN-EN 14783:2013-07 - wersja angielska

Bez VAT: 80,40  PLN Z VAT: 98,89  PLN
Blachy i dachówki metalowe podparte na całej powierzchni, przeznaczone do wykonywania pokryć dachowych, zewnętrznych obudów ścian i okładzin wewnętrznych -- Charakterystyka wyrobu i wymagania

Zakres

Niniejsza Norma Europejska podaje terminologię, wymagania i metody badań dla zwoju metalowego, taśmy i płyt płaskich oraz dla wytwarzanych fabrycznie elementów do zastosowań podpartych na całej powierzchni w pokryciach dachowych i obudowach lub okładzinach ścian. Nie dotyczy wyrobów wytwarzanych na placu budowy. Niniejsza Norma Europejska dotyczy wyrobów podpartych na całej powierzchni z aluminium, miedzi, ołowiu, stali, stali nierdzewnej i cynku powlekanych lub nie powlekanych, np. powłoką metaliczną, organiczną i wielowarstwową (patrz Załącznik A). Niniejsza Norma Europejska zawiera reguły oznakowania, etykietowania i oceny zgodności. Wymagania dotyczące właściwości akustycznych i izolacyjnych nie są rozpatrywane w niniejszej Normie Europejskiej. Niniejsza Norma Europejska nie zawiera obliczeń lub wymagań projektowych dotyczących prac wykonawczych, instalacyjnych lub charakterystyk zainstalowanych wyrobów

* wymagane pola

Bez VAT: 80,40  PLN Z VAT: 98,89  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 14783:2013-07 - wersja angielska
Tytuł Blachy i dachówki metalowe podparte na całej powierzchni, przeznaczone do wykonywania pokryć dachowych, zewnętrznych obudów ścian i okładzin wewnętrznych -- Charakterystyka wyrobu i wymagania
Data publikacji 26-07-2013
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 234, Elementów do Pokryć Dachowych
Wprowadza EN 14783:2013 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 14783:2008 - wersja polska
ICS 77.140.50, 77.150.01, 91.060.10, 91.060.20