PN-EN 295-7:2013-07 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Systemy rur kamionkowych w sieci drenażowej i kanalizacyjnej -- Część 7: Wymagania dotyczące rur i połączeń stosowanych do przeciskania

Zakres

Określono wymagania dla rur kamionkowych, kształtek i złączy elastycznych stosowanych do budowy podziemnych systemów kanalizacyjnych i drenażowych służących do transportu ścieków (w tym ścieków bytowo-gospodarczych, spływów powierzchniowych i wód deszczowych) w sposób grawitacyjny i okresowo niskociśnieniowy, wykonywanych metodami przecisku, mikrotunnelingu, metodami pipe-eating, pipe bursting, a gdzie jest to możliwe także układanie rur w sposób nieciągły. Norma niniejsza określa również wymagania dotyczące materiałów gumowych, poliuretanu, polipropylenu, stali nierdzewnej i innych materiałów wykorzystywanych do budowy połączeń

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 295-7:2013-07 - wersja angielska
Tytuł Systemy rur kamionkowych w sieci drenażowej i kanalizacyjnej -- Część 7: Wymagania dotyczące rur i połączeń stosowanych do przeciskania
Data publikacji 25-07-2013
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 278, Wodociągów i Kanalizacji
Wprowadza EN 295-7:2013 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 295-7:2001 - wersja polska, PN-EN 295-10:2007 - wersja polska
ICS 93.030, 23.040.05