PN-Z-04434:2011 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie chromu i jego związków na stanowiskach pracy metodą płomieniową absorpcyjnej spektrometrii atomowej

Zakres

Metoda polega na zatrzymaniu chromu i jego związków na filtrze membranowym, mineralizacji próbki w stężonym kwasie azotowym(V), sporządzeniu roztworu do analizy w rozcieńczonym kwasie azotowym(V). Chrom i jego związki w roztworze oznacza się metodą płomieniową absorpcyjnej spektrometrii atomowej. Najmniejsze stężenie chromu i jego związków, jakie można oznaczyć tą metodą wynosi 0,035 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04434:2011 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie chromu i jego związków na stanowiskach pracy metodą płomieniową absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Data publikacji 12-09-2011
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
Zastępuje PN-Z-04126-01:1979 - wersja polska
ICS 13.040.30