PN-Z-04435:2011 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie wodorotlenku sodu na stanowiskach pracy metodą płomieniową absorpcyjnej spektrometrii atomowej

Zakres

Metoda polega na zatrzymaniu wodorotlenku sodu na filtrze membranowym, mineralizacji próbki w stężonym kwasie azotowym(V), sporządzeniu roztworu do analizy w wodzie. Wodorotlenek sodu w roztworze oznacza się metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej. Najmniejsze stężenie wodorotlenku sodu, jakie można oznaczyć tą metodą wynosi 0,024 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04435:2011 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie wodorotlenku sodu na stanowiskach pracy metodą płomieniową absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Data publikacji 12-09-2011
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
Zastępuje PN-Z-04005-06:1988 - wersja polska
ICS 13.040.30