PN-Z-04102-3:2013-10 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości kadmu i jego związków -- Część 3: Oznaczanie kadmu i jego związków na stanowiskach pracy metodą płomieniową absorpcyjnej spektrometrii atomowej

Zakres

W niniejszej normie podano metodę oznaczania kadmu (nr CAS: 7440-43-9) i jego związków w powietrzu na stanowiskach pracy, z zastosowaniem płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarnohigienicznych. Najmniejsze stężenie kadmu, jakie można oznaczyć w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonania oznaczania opisanych w niniejszej normie, wynosi około 0,001 mg/m3 (dla objętości powietrza 720 l)

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04102-3:2013-10 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości kadmu i jego związków -- Część 3: Oznaczanie kadmu i jego związków na stanowiskach pracy metodą płomieniową absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Data publikacji 07-10-2013
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
Zastępuje PN-Z-04102-03:1985 - wersja polska
ICS 13.040.30