PN-Z-04442:2013-10 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-Z-04442:2023-05 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie tlenku wapnia na stanowiskach pracy metodą płomieniową absorpcyjnej spektrometrii atomowej

Zakres

W niniejszej normie podano metodę oznaczania tlenku wapnia (nr CAS: 1305-78-8) w powietrzu na stanowiskach pracy, z zastosowaniem płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarnohigienicznych. Metody nie stosuje się w obecności innych związków wapnia w badanym powietrzu, których obecność powoduje zawyżenie wyniku oznaczania. Najmniejsze stężenie tlenku wapnia, jakie można oznaczyć w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonania oznaczania opisanych w normie, wynosi 0,12 mg/m3 (dla objętości powietrza 720 l).

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04442:2013-10 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie tlenku wapnia na stanowiskach pracy metodą płomieniową absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Data publikacji 07-10-2013
Data wycofania 31-05-2023
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
Zastępuje PN-Z-04157-03:1990 - wersja polska
ICS 13.040.30
Zastąpiona przez PN-Z-04442:2023-05 - wersja polska