PN-Z-04157-03:1990 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-Z-04442:2013-10 - wersja polska

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości tlenku wapniowego -- Oznaczanie tlenku wapniowego na stanowiskach pracy metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej

Zakres

Metoda badania polega na osadzaniu tlenku wapniowego na sączku nitrocelulozowego, mineralizacji próbki i sporządzeniu roztworu w kwasie azotowym. Otrzymany roztwór analizuje się metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej. Obecność w powietrzu innych związków wapnia zawyża wyniki oznaczania. Oznaczalność metody wynosi 0,4 mg w 1 metrze

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04157-03:1990 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości tlenku wapniowego -- Oznaczanie tlenku wapniowego na stanowiskach pracy metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Data publikacji 13-02-1990
Data wycofania 07-10-2013
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30
Zastąpiona przez PN-Z-04442:2013-10 - wersja polska