PN-Z-04011-03:1985 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-Z-04011-8:2004 - wersja polska

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości arsenu i jego związków -- Oznaczanie arsenu i jego związków na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej

Zakres

Metoda jest stosowana do badania powietrza na stanowiskach pracy. Najmniejsza zawartość arsenu jaka może być oznaczona tą metodą wynosi 0,15 miligramów w litrze powietrza. Metoda polega na zatrzymaniu arsenu i jego związków na sączku membranowym, mineralizacji sączka i oznaczeniu arsenu metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej. Podano ogólne wytyczne dotyczące szkła laboratoryjnego, przygotowania roztworów, aparaturę i przyrządy, odczynniki i roztwory, pobieranie próbek, przygotowanie skali wzorców, sporządzanie krzywej wzorcowej, wykonanie oznaczania, obliczanie wyników oznaczania

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04011-03:1985 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości arsenu i jego związków -- Oznaczanie arsenu i jego związków na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Data publikacji 03-10-1985
Data wycofania 19-07-2004
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30
Zastąpiona przez PN-Z-04011-8:2004 - wersja polska