PN-Z-04011-8:2004 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości arsenu i jego związków -- Część 8: Oznaczanie arsenu i jego związków na stanowiskach pracy metodą wodorkową absorpcyjnej spektrometrii atomowej

Zakres

Podano metodę polegającą na osadzeniu arsenu i jego związków, w tym tritlenku arsenu, na filtrze membranowym i impregnowanym filtrze membranowym, mineralizacji próbki przy użyciu stężonego kwasu azotowego(V) i siarkowego(VI) z dodatkiem nadtlenku wodoru i analizie otrzymanego roztworu metodą wodorkową absorpcyjnej spektrometrii atomowej. Najmniejsze stężenie arsenu, jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 0,0023 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04011-8:2004 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości arsenu i jego związków -- Część 8: Oznaczanie arsenu i jego związków na stanowiskach pracy metodą wodorkową absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Data publikacji 19-07-2004
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
Zastępuje PN-Z-04011-03:1985 - wersja polska
ICS 13.040.30