PN-EN 27941:2015-12 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Techniczny propan i butan -- Analiza metodą chromatografii gazowej

Zakres

Niniejsza norma międzynarodowa podaje metodę chromatografii gazowej, którą można stosować do ilościowego oznaczania węglowodorów w skroplonych gazach węglowodorowych. Metoda nie może być stosowana do oznaczania tych składników (LPG), których stężenia są niższe niż 0,1 % (m/m). Metodę można stosować przy analizie propanu, butanu i ich handlowych mieszanin zawierających nasycone i nienasycone węglowodory C2, C3, C4 i C5. Metoda nie jest odpowiednia do prowadzenia analizy chromatograficznej LPG przy zastosowaniu chromatografów procesowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 27941:2015-12 - wersja angielska
Tytuł Techniczny propan i butan -- Analiza metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 14-12-2015
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 223, Gazów Technicznych
Wprowadza EN 27941:1993 [IDT], ISO 7941:1988 [IDT]
ICS 75.160.30, 71.040.40