PN-C-96008:1998 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Przetwory naftowe -- Gazy węglowodorowe -- Gazy skroplone C3-C4

Zakres

Ustalono wymagania i metody badań gazów skroplonych C3-C4, w szczególności dotyczące ich składu i czystości. Podano podstawowe definicje: gazów skroplonych C3-C4, propanu technicznego, butanu technicznego, propanu-butanu. Podano sposób klasyfikacji gazów skroplonych C3-C4. Normę stosuje się do propanu, butanu i ich mieszanin stosowanych jako surowiec w procesach chemicznych, jako paliwa dla gospodarstw domowych, handlu i przemysłu. Normy nie stosuje się dla gazów skroplonych C3-C4 stanowiących paliwa dla pojazdów z silnikami spalinowymi

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-96008:1998 - wersja polska
Tytuł Przetwory naftowe -- Gazy węglowodorowe -- Gazy skroplone C3-C4
Data publikacji 18-02-1998
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 223, Gazów Technicznych
Zastępuje PN-C-96000:1982 - wersja polska
ICS 75.160.30