PN-EN ISO 8973:2000 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Skroplone gazy węglowodorowe -- Oznaczanie gęstości i prężności par metodą obliczeniową

Zakres

Opisano uproszczoną metodę obliczania gęstości i prężności par skroplonych gazów węglowodorowych (LPG) opartą na addytywnych danych współczynników gęstości i prężności par dla indywidualnych składników LPG. Wykaz tych współczynników podano w załączniku A. Metoda jest przeznaczona do zastosowania w wymaganiach jakościowych produktu natomiast nie jest przeznaczona do zastosowania do pomiarów ilościowych w obrocie towarowym (patrz ISO 6578)

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 8973:2000 - wersja polska
Tytuł Skroplone gazy węglowodorowe -- Oznaczanie gęstości i prężności par metodą obliczeniową
Data publikacji 03-07-2000
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 223, Gazów Technicznych
Wprowadza EN ISO 8973:1999 [IDT], ISO 8973:1997 [IDT]
ICS 75.160.30
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 8973:2000/A1:2020-10E