PN-EN 50266-1:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50266-1:2003 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Wspólne metody badań palności przewodów i kabli -- Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Część 1: Aparatura

Zakres

Norma dotyczy metod badania odporności na pionowe rozprzestrzenianie płomienia przewodów lub kabli elektrycznych lub światłowodowych, ułożonych w pionowych wiązkach w określonych warunkach. Dla celów tej normy termin "przewody i kable elektryczne" obejmuje wszystkie izolowane przewody z żyłami metalowymi przeznaczone do przesyłania energii lub sygnałów. Podano wymagania dotyczące aparatury, jej ustawienia i kalibracji

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50266-1:2002 - wersja angielska
Tytuł Wspólne metody badań palności przewodów i kabli -- Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Część 1: Aparatura
Data publikacji 15-12-2002
Data wycofania 19-05-2003
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 50266-1:2001 [IDT]
Zastępuje PN-E-04160-55:1989 - wersja polska, PN-E-04160-55:1989/Az2:1998 - wersja polska
ICS 29.060.20, 13.220.40
Zastąpiona przez PN-EN 50266-1:2003 - wersja polska