PN-E-04160-55:1989/Az2:1998 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50266-1:2002 - wersja angielska

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Przewody elektryczne -- Metody badań -- Sprawdzenie odporności przewodów na rozprzestrzenianie płomienia

Zakres

Wprowadzono nowy sposób wyznaczania liczby odcinków przewodu stanowiących próbkę badawczą i dopuszczono stosowanie sprawdzenia wg PN-89/E-04160.55 - Metoda B - w przypadku obowiązujących norm wyrobu, w których metoda ta jest przywołana

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-04160-55:1989/Az2:1998 - wersja polska
Tytuł Przewody elektryczne -- Metody badań -- Sprawdzenie odporności przewodów na rozprzestrzenianie płomienia
Data publikacji 23-07-1998
Data wycofania 17-10-2002
Liczba stron 1
Grupa cenowa A
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
ICS 29.060.20
Zastąpiona przez PN-EN 50266-1:2002 - wersja angielska