PN-EN 15839:2013-04 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 15839+A1:2015-12 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Kolejnictwo -- Badania właściwości dynamicznych pojazdów szynowych przed dopuszczeniem do ruchu -- Wagony towarowe -- Badanie bezpieczeństwa jazdy przy występowaniu wzdłużnych sił ściskających

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono procedurę dopuszczenia do ruchu pojazdów stosowanych w pociągach, w których generowane są wysokie siły wzdłużne, i które na skutek swojej konstrukcji, podatne są na wykolejenia w wyniku oddziaływania tych sił. Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do następujących typów wagonów towarowych o standardowych końcach określonych w niniejszej EN: wagonów pojedynczych; trwale sprzęgniętych jednostek ze zderzakami bocznymi i sprzęgami śrubowymi pomiędzy pojazdami; trwale sprzęgniętych jednostek ze zderzakami diagonalnymi i sprzęgami śrubowymi pomiędzy pojazdami; przegubowych jednostek wieloczłonowych na trzech wózkach dwuosiowych; niskopodłogowych wagonów o ośmiu lub więcej osiach (np. niskopodłogowego wagonu typu 'ruchoma droga . Następujące pojazdy aktualnie nie wchodzą w zakres niniejszej Normy Europejskiej: wagony niepodlegające rozległym wzdłużnym siłom ściskającym oddziałującym w środowisku eksploatacyjnym (jak skład pociągu, reżim hamowania, układ toru); wagony ze sprzęgiem automatycznym ; wagony na wózkach 3-osiowych ; trwale sprzęgnięte jednostki z drągiem sprzęgowym pomiędzy pojazdami ; przegubowe wagony na więcej niż trzech wózkach dwuosiowych. W niniejszej Normie Europejskiej określono kryteria dopuszczenia i warunki badań, jak również warunki dotyczące zwolnienia z badań. Niniejszy dokument odnosi się głównie do wagonów eksploatowanych bez ograniczeń na standardowych torach w Europie (1 435 mm). UWAGA Wpływ na systemy kolejowe, w których wykorzystywane są inne szerokości toru, ma być zbadany przed rozszerzeniem zakresu niniejszego dokumentu na tory inne niż standardowe.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15839:2013-04 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Badania właściwości dynamicznych pojazdów szynowych przed dopuszczeniem do ruchu -- Wagony towarowe -- Badanie bezpieczeństwa jazdy przy występowaniu wzdłużnych sił ściskających
Data publikacji 30-04-2013
Data wycofania 18-12-2015
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 15839:2012 [IDT]
ICS 45.060.20
Zastąpiona przez PN-EN 15839+A1:2015-12 - wersja angielska