PN-EN 14535-2:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 14535-2:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Kolejnictwo -- Tarcze hamulcowe kolejowych pojazdów szynowych -- Część 2: Tarcze hamulcowe mocowane do koła, wymiary i wymagania dotyczące jakości

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące konstrukcji, wymiarów, wykonania i badań tarczy hamulcowej. Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do tarcz hamulcowych utwierdzonych na kołach, w tym na tarczy kół lub piaście kół kolejowych pojazdów szynowych. W każdym oddzielnym zespole tak utwierdzonym może być użyta jedna lub więcej tarcz hamulcowych, z których każda ma jedną powierzchnię cierną. Niniejsza Norma Europejska dotyczy tarcz przeznaczonych do montażu w pojazdach szynowych stosowanych na głównych liniach krajowych, kolejach miejskich, podziemnych, w tramwajach i liniach prywatnych (koleje regionalne, spółki kolejowe itp.). W niniejszej Normie Europejskiej jako uzupełnienie wymagań wspólnych zawarte zostały również wymagania określone w Rozdziale 5, które należy udokumentować. W celu zgodności z niniejszą Normą Europejską powinny być spełnione zarówno wymagania wspólne jak i postanowienia wymagane do udokumentowania

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14535-2:2011 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Tarcze hamulcowe kolejowych pojazdów szynowych -- Część 2: Tarcze hamulcowe mocowane do koła, wymiary i wymagania dotyczące jakości
Data publikacji 30-11-2011
Data wycofania 15-04-2019
Liczba stron 27
Grupa cenowa N
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 14535-2:2011 [IDT]
Dyrektywa 2008/57/EC
ICS 45.060.01
Zastąpiona przez PN-EN 14535-2:2019-04 - wersja angielska