PN-EN 13103+A2:2012 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13103-1:2018-05 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Osie zestawów kołowych tocznych -- Zasady konstrukcji

Zakres

W niniejszej normie: 1) zdefiniowano użyte w obliczeniach siły i momenty wywołane oddziaływaniem mas i efektu hamowania, określono siły i momenty uwzględniane 2) podano metody obliczania naprężeń dla osi z czopami zewnętrznymi; 3) określono wartości maksymalne naprężeń dopuszczalnych, stosowanych w obliczeniach, dla stali gatunku EA1N zdefiniowanej w prEN 13261; 4) opisano metody określenia wartości maksymalnych naprężeń, dopuszczalnych dla innych gatunków stali; 5) określono średnice różnych przekrojów osi oraz zalecono preferowane kształty i przejścia zapewniające osiągnięcie bezpiecznych własności eksploatacyjnych. Niniejsza norma dotyczy: 6) pełnych i drążonych osi taboru wagonowego używanego w transporcie pasażerskim i towarowym; 7) osi definiowanych w EN 13261; 8) wszystkich szerokości toru 3. Niniejsza norma dotyczy osi używanych w taborze wagonowym przeznaczonym do jazdy w warunkach europejskich. Przed zastosowaniem niniejszej normy, jeśli są jakiekolwiek wątpliwości co do standardowych warunków funkcjonowania, konieczne jest określenie, czy dodatkowy czynnik projektowy powinien być stosowany w przypadku maksymalnego dopuszczalnego naprężenia. Obliczenia osi zestawów kołowych dla specjalistycznego zastosowania (np. urządzenia do podbijania, równania, poziomowania) mogą być przeprowadzone zgodnie z niniejszą normą tylko w przypadkach obciążeń dla swobodnego toczenia oraz jazdy w składzie pociągu. Niniejszej normy nie stosuje się dla przypadków obciążeń podczas prac torowych. Są one obliczane osobno. Dla lekkich pojazdów kolejowych i tramwajów inne normy lub dokumenty mogą być stosowane w uzgodnieniu pomiędzy klientem i dostawcą. Osie toczne wózków napędnych i lokomotyw są analizowane zgodnie z wymaganiami zawartymi w EN 13104. 3 Dla szerokości toru innych niż szerokość normalna konieczne jest dostosowanie niektórych wzorów

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13103+A2:2012 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Osie zestawów kołowych tocznych -- Zasady konstrukcji
Data publikacji 09-10-2012
Data wycofania 15-05-2018
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 13103:2009+A2:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13103+A1:2011 - wersja angielska
ICS 45.040
Zastąpiona przez PN-EN 13103-1:2018-05 - wersja angielska