PN-EN 13103-1:2018-05 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13103-1+A1:2023-05 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Część 1: Zasady konstrukcji dla osi z czopami zewnętrznymi

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej:
– zdefiniowano użyte w obliczeniach siły i momenty wywołane oddziaływaniem mas z uwzględnieniem warunków trakcyjnych i hamowania;
– podano metody obliczania naprężeń dla osi z czopami zewnętrznymi;
– określono wartości maksymalne naprężeń dopuszczalnych stosowanych w obliczeniach dla stali gatunku EA1N, EA1T i EA4T zdefiniowanych w EN 13261;
– opisano metody określania wartości maksymalnych naprężeń dopuszczalnych dla innych gatunków stali;
– określono średnice różnych przekrojów osi oraz zalecono preferowane kształty i przejścia zapewniające osiągnięcie bezpiecznych własności eksploatacyjnych.
Niniejsza Norma Europejska dotyczy:
– osi zdefiniowanych w EN 13261;
– napędnych i tocznych osi i
– wszystkich szerokości toru (3).
Zasady konstrukcji osi napędnych zestawów kołowych opisane w niniejszej normie stosuje się do:
– pełnych i drążonych osi napędnych pojazdów kolejowych;
– pełnych i drążonych osi tocznych zestawów kołowych wózków napędnych;
– pełnych i drążonych osi tocznych zestawów kołowych lokomotyw.
Zasady konstrukcji osi zestawów kołowych tocznych opisane w niniejszej Normie Europejskiej stosuje się do pełnych i drążonych osi taboru wagonowego używanego w transporcie pasażerskim i towarowym oraz nie pojawiającego się na poprzedniej liście. Niniejsza Norma Europejska dotyczy osi używanych w taborze wagonowym przeznaczonym do jazdy w warunkach europejskich. Przed zastosowaniem niniejszej normy, jeśli są jakiekolwiek wątpliwości co do normalnych warunków funkcjonowania, konieczne jest określenie, czy dodatkowy czynnik projektowy powinien być stosowany w przypadku maksymalnego dopuszczalnego naprężenia. Obliczenia osi zestawów kołowych dla specjalistycznego zastosowania (np. urządzenia do podbijania/równania/poziomowania) mogą być przeprowadzone zgodnie z niniejszą normą tylko w przypadkach obciążeń dla swobodnego toczenia oraz jazdy w składzie pociągu. Niniejszej Normy Europejskiej nie stosuje się w przypadkach obciążeń powstających w pojazdach podczas prac torowych. Są one obliczane osobno. Niniejsza metoda może być stosowana dla pojazdów lekkiej kolei i tramwajów.

(3) Jeśli szerokość toru nie jest znormalizowana, niektóre wzory wymagają dostosowania.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13103-1:2018-05 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Część 1: Zasady konstrukcji dla osi z czopami zewnętrznymi
Data publikacji 15-05-2018
Data wycofania 22-05-2023
Liczba stron 54
Grupa cenowa U
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 13103-1:2017 [IDT]
Dyrektywa 2008/57/EC
Zastępuje PN-EN 13104+A2:2013-04 - wersja angielska, PN-EN 13103+A2:2012 - wersja angielska
ICS 45.040
Zastąpiona przez PN-EN 13103-1+A1:2023-05 - wersja angielska