PN-EN 13103-1+A1:2023-05 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Część 1: Zasady konstrukcji dla osi z czopami zewnętrznymi

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej:
— zdefiniowano siły i momenty, które należy uwzględnić w odniesieniu do mas, warunków trakcyjnych i hamowania;
— podano metody obliczania naprężeń dla osi z czopami zewnętrznymi, osiowymi;
— określono maksymalne naprężenia dopuszczalne, które należy przyjąć w obliczeniach dla stali gatunków EA1N, EA1T i EA4T zdefiniowanych w EN 13261:2020;
— opisano metody określania maksymalnych naprężeń dopuszczalnych dla innych gatunków stali;
— określono średnice różnych przekrojów osi oraz zalecono preferowane kształty i przejścia zapewniające osiągnięcie odpowiedniej skuteczności działania.
Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do:
— osi zdefiniowanych w EN 13261:2020;
— osi napędnych i tocznych;
— wszystkich szerokości toru.
Zasady konstrukcji osi napędnych opisane w niniejszej Normie Europejskiej mają zastosowanie do:
— pełnych lub drążonych osi napędnych pojazdów kolejowych;
— pełnych lub drążonych osi tocznych wózków napędnych;
— pełnych lub drążonych osi tocznych lokomotyw.
Zasady konstrukcji osi tocznych opisane w niniejszej Normie Europejskiej mają zastosowanie do osi pełnych lub drążonych pojazdów szynowych przeznaczonych do transportu pasażerskiego lub towarowego, oraz które nie są wymienione w poprzedzającej liście. Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do osi zamontowanych w pojazdach szynowych przeznaczonych do jazdy w normalnych warunkach europejskich. Przed zastosowaniem niniejszej Normy Europejskiej, jeśli jest jakakolwiek wątpliwość odnośnie tego czy warunki eksploatacji kolei są normalne, należy określić czy powinno się zastosować dodatkowy czynnik projektowy dla maksymalnych, dopuszczalnych naprężeń. Obliczenia dla zestawów kołowych do specjalnych zastosowań (np. maszyny do podbijania/równania/poziomowania) mogą być przeprowadzone zgodnie z niniejszą Normą Europejską tylko w przypadkach obciążeń dla swobodnego toczenia oraz jazdy w składzie pociągu. Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do przypadków obciążeń roboczych. Są one obliczane oddzielnie. Niniejsza metoda może być stosowana do kolei lekkiej i tramwajów.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13103-1+A1:2023-05 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Część 1: Zasady konstrukcji dla osi z czopami zewnętrznymi
Data publikacji 22-05-2023
Liczba stron 50
Grupa cenowa T
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 13103-1:2017+A1:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13103-1:2018-05 - wersja angielska
ICS 45.040