PN-EN ISO/IEC 17043:2011 - wersja polska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Ocena zgodności -- Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości

Zakres

Podano ogólne wymagania dotyczące kompetencji organizatorów programów badania biegłości oraz opracowywania i realizacji programów badania biegłości. Wymagania te są ogólne i przeznaczone są do stosowania we wszystkich rodzajach programów badania biegłości i mogą być wykorzystywane jako podstawa szczegółowych wymagań technicznych dla konkretnych dziedzin zastosowania

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011 - wersja polska
Tytuł Ocena zgodności -- Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości
Data publikacji 25-02-2011
Liczba stron 45
Grupa cenowa S
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 6, Systemów Zarządzania
Wprowadza EN ISO/IEC 17043:2010 [IDT], ISO/IEC 17043:2010 [IDT]
Dyrektywa 765/2008
Zastępuje PN-EN ISO/IEC 17043:2010 - wersja angielska
ICS 03.120.20