PN-EN ISO 17034:2017-03 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Ogólne wymagania dotyczące kompetencji producentów materiałów odniesienia

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono ogólne wymagania dotyczące kompetencji oraz spójnego działania producentów materiałów odniesienia.
W niniejszej Normie Międzynarodowej określono wymagania, zgodnie z którymi powinny być produkowane materiały odniesienia. Niniejsza Norma Międzynarodowa jest przeznaczona do stosowania jako część ogólnych procedur zapewnienia jakości, stosowanych przez producenta materiałów odniesienia.
Niniejsza Norma obejmuje produkcję wszystkich materiałów odniesienia, w tym także certyfikowanych materiałów odniesienia.
UWAGA Producenci materiałów odniesienia, organy stanowiące, organizacje i programy wykorzystujące ocenę wzajemną, jednostki akredytujące i inne mogą również korzystać z niniejszej Normy Międzynarodowej w celu potwierdzenia lub uznania kompetencji producentów materiałów odniesienia.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 17034:2017-03 - wersja polska
Tytuł Ogólne wymagania dotyczące kompetencji producentów materiałów odniesienia
Data publikacji 02-02-2018
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 322, Materiałów Odniesienia
Wprowadza EN ISO 17034:2016 [IDT], ISO 17034:2016 [IDT]
Dyrektywa 765/2008
ICS 03.120.20