PN-ISO 11158:2012 - wersja polska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Środki smarowe, oleje przemysłowe i produkty podobne (klasa L) -- Grupa H (układy hydrauliczne) -- Wymagania dla olejów kategorii HH, HL, HM, HV i HG

Zakres

Określono minimalne wymagania dla mineralnych olejów hydraulicznych i przeznaczonych do stosowania w układach hydraulicznych, szczególnie hydrostatycznych układach hydraulicznych. Celem niniejszej Normy Międzynarodowej jest dostarczenie wskazówek dostawcom i końcowym odbiorcom mineralnych olejów hydraulicznych, jak również przekazanie instrukcji producentom sprzętu z układami hydraulicznymi. Niniejsza Norma Międzynarodowa ma formę ogólną, pozwalającą na stosowanie jej w różnych warunkach klimatycznych na całym świecie. Niniejsza Norma Międzynarodowa określa również wymagania w odniesieniu do mineralnych olejów hydraulicznych w momencie dostawy. Klasyfikacja olejów wykorzystywanych w zastosowaniach hydraulicznych jest zdefiniowana w ISO 6743-4. Z kategorii olejów wyszczególnionych w ISO 6743-4 jedynie pięć typów mineralnych olejów hydraulicznych jest objętych niniejszą specyfikacją. Kategoriami tymi są HH, HL, HM, HV oraz HG

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 11158:2012 - wersja polska
Tytuł Środki smarowe, oleje przemysłowe i produkty podobne (klasa L) -- Grupa H (układy hydrauliczne) -- Wymagania dla olejów kategorii HH, HL, HM, HV i HG
Data publikacji 30-03-2012
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 3, Środków Smarowych
Wprowadza ISO 11158:2009 [IDT]
Zastępuje PN-C-96057-03:1991 - wersja polska, PN-C-96057-04:1991 - wersja polska
ICS 75.120