PN-ISO 15380:2012 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 15380:2018-12 - wersja polska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Środki smarowe, oleje przemysłowe i produkty podobne (klasa L) -- Grupa H (Układy hydrauliczne) -- Wymagania dla kategorii HETG, HEPG, HEES i HEPR

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono wymagania dla cieczy hydraulicznych spełniających wymagania ochrony środowiska. Mają zastosowanie dla układów hydraulicznych, w szczególności hydraulicznych układów zasilania. Celem Normy Międzynarodowej jest zapewnienie wytycznych dla dostawców i użytkowników cieczy hydraulicznych spełniających wymagania ochrony środowiska jak również wskazówek dla producentów układów hydraulicznych. Niniejsza Norma Międzynarodowa określa wymagania dla cieczy hydraulicznych spełniających wymagania ochrony środowiska w momencie dostawy. Klasyfikacje cieczy używanych w zastosowaniach hydraulicznych zdefiniowano w ISO 6743-4. Z kategorii określonych w ISO 6743-4, tylko cztery rodzaje cieczy spełniających wymagania ochrony środowiska są objęte niniejszą Normą Międzynarodową. Kategoriami tymi są HETG, HEPG, HEES i HEPR

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 15380:2012 - wersja polska
Tytuł Środki smarowe, oleje przemysłowe i produkty podobne (klasa L) -- Grupa H (Układy hydrauliczne) -- Wymagania dla kategorii HETG, HEPG, HEES i HEPR
Data publikacji 31-08-2012
Data wycofania 20-12-2018
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222, Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
Wprowadza ISO 15380:2011 [IDT]
ICS 75.100
Zastąpiona przez PN-ISO 15380:2018-12 - wersja polska