PN-EN 16169:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba -- Oznaczanie azotu metodą Kjeldahla

Zakres

Określono metodę oznaczania azotu metodą Kjeldahla zgodnie z procedurą Kjeldahla w osadach ściekowych, uzdatnionych bioodpadach i glebach. Metoda nie obejmuje azotanówi i azotynów. Związki azotu z wiązaniami N-N, N-O i niektóre związki heterocykliczne (pirydyny) oznaczane są tylko częściowo. UWAGA Typowy LOQ wynosi 0,1 % N; typowe LOD wynosi 0,03 % N (przy użyciu 0,25 N kwasu siarkowego do miareczkowania)

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 16169:2012 - wersja angielska
Tytuł Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba -- Oznaczanie azotu metodą Kjeldahla
Data publikacji 22-10-2012
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 121, Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
Wprowadza EN 16169:2012 [IDT]
ICS 13.030.01, 13.080.10