PN-EN 16179:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba -- Wytyczne do wstępnego przygotowania próbek

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące wstępnego przygotowania osadów ściekowych, uzdatnionych bioodpadów i gleby (wraz z materiałem glebowym), przeznaczonych do analizy parametrów chemicznych organicznych i nieorganicznych oraz fizyko-chemicznych. Wstępne przygotowanie próbek ma na celu przygotowanie (małej) próbki do badań reprezentatywnej dla próbki pierwotnej. Niniejsza Norma Europejska opisuje wstępne przygotowanie, które mogłoby być przeprowadzone w razie potrzeby w warunkach polowych (patrz Rozdział 8) i wstępne przygotowanie próbek w warunkach laboratoryjnych (Rozdział 10). W celu oznaczania parametrów chemicznych nieorganicznych i fizyko-chemicznych, niniejsza Norma Europejska opisuje procedury (patrz 10.2) przygotowania: - podpróbek do badań w polowych warunkach wilgotnościowych; - podpróbek do badania po wysuszeniu, rozkruszeniu, zmieleniu, przesianiu itp.; - podpróbek osadów ciekłych. W celu oznaczania związków organicznych określono trzy metody przygotowania wstępnego: - metoda przygotowania wstępnego, jeżeli mają być mierzone lotne związki organiczne (patrz 10.3.2) - metoda przygotowania wstępnego, jeżeli mają być mierzone związki organiczne od umiarkowanie lotnych do nielotnych, a wynik następującej po przygotowaniu analizy ma być dokładny i powtarzalny (patrz 10.3.3); - metoda przygotowania wstępnego, jeżeli mają być mierzone związki organiczne od umiarkowanie lotnych do nielotnych, a procedura ekstrakcji zaleca użycie próbek o wilgotności polowej lub jeżeli wymagane są jedynie orientacyjne wyniki (patrz 10.3.4). Wybór metody zależy przede wszystkim od lotności analizowanych związków organicznych. Zależy on również od rozkładu wielkości cząstek materiału (patrz Rozdział 5 i 8.3), niejednorodności próbki oraz następującej po przygotowaniu procedury analitycznej

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 16179:2012 - wersja angielska
Tytuł Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba -- Wytyczne do wstępnego przygotowania próbek
Data publikacji 22-10-2012
Liczba stron 45
Grupa cenowa S
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 216, Odpadów
Wprowadza EN 16179:2012 [IDT]
ICS 13.030.01, 13.080.05