PN-EN 16174:2012 - wersja angielska

Norma wycofana

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba -- Roztwarzanie frakcji pierwiastków rozpuszczalnych w wodzie królewskiej

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej przedstawiono trzy metody roztwarzania osadów, uzdatnionych bioodpadów i gleby z zastosowaniem wody królewskiej. Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do następujących pierwiastków: arsenu (As), baru (Ba), kadmu (Cd), chromu (Cr), kobaltu (Co), miedzi (Cu), żelaza (Fe), ołowiu (Pb), rtęci (Hg), molibdenu (Mo), niklu (Ni), selenu (Se), strontu (Sr), talu (Tl), wanadu (V), cynku (Zn), fosforu (P) i siarki (S). Niniejszą Normę Europejską można stosować do ekstrakcji również innych pierwiastków. Roztwarzanie za pomocą wody królewskiej jest zdefiniowane operacyjnie i może nie powodować całkowitego uwalniania wszystkich pierwiastków

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 16174:2012 - wersja angielska
Tytuł Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba -- Roztwarzanie frakcji pierwiastków rozpuszczalnych w wodzie królewskiej
Data publikacji 22-10-2012
Data wycofania 30-03-2022
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 216, Odpadów
Wprowadza EN 16174:2012 [IDT]
ICS 13.030.01, 13.080.10