PN-EN 16173:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba -- Roztwarzanie frakcji pierwiastków rozpuszczalnych w kwasie azotowym

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę mikrofalowego roztwarzania osadów ściekowych, uzdatnionych bioodpadów i gleby z zastosowaniem kwasu azotowego. Metoda ta nadaje się do wspomaganej mikrofalowo ekstrakcji kwasem azotowym z osadów ściekowych, uzdatnionych bioodpadów i gleby następujących pierwiastków: Kadmu (Cd), chromu(Cr), miedzi (Cu), żelaza (Fe), ołowiu (Pb), niklu (Ni) i cynku (Zn). Niniejszą Normę Europejską można również stosować do ekstrakcji innych pierwiastków. Roztwarzanie za pomocą kwasu azotowego nie zawsze zapewnia całkowity rozkład próbki. Stężenia ekstrahowanych analitów mogą nie zawsze odzwierciedlać całkowitą ich zawartość w próbce. UWAGA Stopień, w którym anality są przeprowadzane do roztworu, nadający się do dalszej analizy, może być zależny od zasady dalszej analizy. Niektóre metody analityczne wymagają obecności pierwiastka w roztworze niezależnie od jego stanu chemicznego, inne wymagają określonej wartościowości lub określonych form jonowych, na przykład wodorkowa spektrometria atomowa, fotometria i metody elektrochemiczne

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 16173:2012 - wersja angielska
Tytuł Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba -- Roztwarzanie frakcji pierwiastków rozpuszczalnych w kwasie azotowym
Data publikacji 22-10-2012
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 216, Odpadów
Wprowadza EN 16173:2012 [IDT]
ICS 13.030.01, 13.080.10