PN-EN 16170:2017-02 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba -- Oznaczanie zawartości pierwiastków z zastosowaniem optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą sprzężoną indukcyjnie (ICP-OES)

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano metodę oznaczania zawartości następujących pierwiastków w ekstraktach z osadów ściekowych, uzdatnionych bioodpadów oraz gleby uzyskanych z zastosowaniem wody królewskiej lub kwasu azotowego:
aluminium (Al), antymonu (Sb), arsenu (As), baru (Ba), berylu (Be), bizmutu (Bi), bor (B), kadmu (Cd), wapnia (Ca), ceru (Ce), chromu (Cr), kobaltu (Co), miedzi (Cu), galu (Ga), indu (In), żelaza (Fe), lantanu (La), ołowiu (Pb), litu (Li), magnezu (Mg), manganu (Mn), rtęci (Hg), molibdenu (Mo), neodymu (Nd), niklu (Ni), fosforu (P), potasu (K), prazeodymu (Pr), samaru (Sm), skandu (Sc), selenu (Se), krzemu (Si), srebra (Ag), sodu (Na), strontu (Sr), siarki (S), telluru (Te), talu (Tl), toru (Th), cyny (Sn), tytanu (Ti), tungstenu (W), uranu (U), wanadu (V), cynku (Zn) oraz cyrkonu (Zr).
Dla pierwiastków podanych w Tablicy A.1 przeprowadzono walidację metody. Metoda ma zastosowanie do innych, wymienionych wyżej pierwiastków, pod warunkiem że użytkownik zweryfikował jej stosowalność.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 16170:2017-02 - wersja angielska
Tytuł Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba -- Oznaczanie zawartości pierwiastków z zastosowaniem optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą sprzężoną indukcyjnie (ICP-OES)
Data publikacji 07-02-2017
Liczba stron 27
Grupa cenowa N
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 216, Odpadów
Wprowadza EN 16170:2016 [IDT]
ICS 13.030.01, 13.080.10