PN-EN ISO 11885:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Jakość wody -- Oznaczanie wybranych pierwiastków metodą optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES)

Zakres

Podano metodę oznaczania form rozpuszczalnych, związanych z cząstkami nierozpuszczonymi (stałymi) oraz ogólnej zawartości w różnych rodzajach wód (np. wodach podziemnych, wodzie powierzchniowej, surowej, wodzie do spożycia, ściekach) następujących pierwiastków: antymonu, arsenu, baru, berylu, bizmutu, boru, chromu, cyny, cynku, cyrkonu, fosforu, glinu, galu, indu, kadmu, kobaltu, krzemu, litu, magnezu, manganu, miedzi, molibdenu, niklu, ołowiu, potasu, selenu, siarki, sodu, srebra, strontu, tytanu, wanadu, wapnia, wolframu i żelaza

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 11885:2009 - wersja angielska
Tytuł Jakość wody -- Oznaczanie wybranych pierwiastków metodą optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES)
Data publikacji 23-07-2009
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 121, Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
Wprowadza EN ISO 11885:2009 [IDT], ISO 11885:2007 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 11885:2001 - wersja polska
ICS 13.060.50