PN-EN 16175-1:2017-02 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba -- Oznaczanie zawartości rtęci -- Część 1: Atomowa spektrometria absorpcyjna, technika zimnych par (CV-AAS)

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano metodę oznaczania zawartości rtęci za pomocą atomowej spektrometrii absorpcyjnej, techniką zimnych par (CV-AAS) w ekstraktach z osadów ściekowych, uzdatnionych bioodpadów oraz z gleby, uzyskanych z zastosowaniem wody królewskiej lub kwasu azotowego, zgodnie z EN 16173 lub EN 16174. Dolna granica zakresu pracy wynosi 0,03 mg/kg (w odniesieniu do suchej masy).

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 16175-1:2017-02 - wersja angielska
Tytuł Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba -- Oznaczanie zawartości rtęci -- Część 1: Atomowa spektrometria absorpcyjna, technika zimnych par (CV-AAS)
Data publikacji 07-02-2017
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 216, Odpadów
Wprowadza EN 16175-1:2016 [IDT]
ICS 13.030.01, 13.080.10