PN-EN 45544-4:2016-09 - wersja angielska

Norma wycofana

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Powietrze na stanowiskach pracy -- Elektryczne przyrządy stosowane do bezpośredniego wykrywania i bezpośredniego pomiaru stężeń toksycznych gazów i par -- Część 4: Przewodnik do wyboru, instalacji, stosowania i konserwacji

Zakres

Niniejsza Norma Europejska stanowi przewodnik do wyboru, instalacji, stosownia i konserwacji przyrządów elektrycznych mających zastosowanie do bezpośredniego wykrywania i bezpośredniego pomiaru stężeń toksycznych gazów i par występujących w powietrzu na stanowiskach pracy. Zasadniczym przeznaczeniem tych przyrządów jest pomiar toksycznego gazu lub pary w celu określenia wielkości narażenia i/lub wykrycia oraz ostrzeżenia o pojawieniu się zagrożenia. Niniejsza Norma Europejska odnosi się do przyrządów, których podstawową funkcją jest wskazanie, zaalarmowanie lub przekazanie w inny sposób ostrzeżenia o obecności toksycznego gazu lub pary w atmosferze i, w określonych przypadkach, zapoczątkowanie automatycznych lub manualnych działań zapobiegawczych. W tym celu wykorzystywane są przyrządy, w których czujnik automatycznie generuje sygnał elektryczny wraz z pojawieniem się gazu. Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania, ale może być źródłem użytecznych informacji w przypadku przyrządów:
— stosowanych do pomiaru tlenu,
— stosowanych tylko w laboratoriach do analiz lub pomiarów,
— stosowanych tylko w celach pomiarów procesów,
— stosowanych do monitorowania atmosfery na parkingach samochodowych i w tunelach (tylko określone przyrządy),
— stosowanych w środowisku gospodarstw domowych,
— stosowanych w monitoringu zanieczyszczeń środowiska naturalnego,
— stosowanych do pomiaru palnych gazów lub par w związku z ryzykiem wybuchu.
Niniejsza norma nie odnosi się również do przyrządów z otwartą drogą optyczną (działających na zasadzie pojedynczej linii absorpcji w podczerwieni) stosowanych do monitorowania terenów. W przypadku przyrządów używanych do rejestrowania obecności gazów wieloskładnikowych, niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie tylko do funkcji wykrywania toksycznego gazu lub pary.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 45544-4:2016-09 - wersja angielska
Tytuł Powietrze na stanowiskach pracy -- Elektryczne przyrządy stosowane do bezpośredniego wykrywania i bezpośredniego pomiaru stężeń toksycznych gazów i par -- Część 4: Przewodnik do wyboru, instalacji, stosowania i konserwacji
Data publikacji 20-09-2016
Data wycofania 21-11-2023
Liczba stron 49
Grupa cenowa T
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
Wprowadza EN 45544-4:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 45544-4:2005 - wersja polska
ICS 13.040.30, 13.320