PN-EN 1253-2:2015-03 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Wpusty ściekowe w budynkach -- Część 2: Wpusty dachowe i podłogowe bez klap zwrotnych

Zakres

Niniejsza część EN 1253 określa wymagania projektowe, konstrukcyjne, eksploatacyjne, zastosowanie i znakowanie, jak również metody badań wykonywanych w fabryce, wpustów dachowych i wpustów podłogowych bez klapy zwrotnej (inaczej: studzienki podłogowe) do budynków.
Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do wpustów podłogowych z klapą zwrotną z uszczelnieniem wody na głębokości co najmniej 50 mm, jak przedstawiono w prEN 1253-1.

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1253-2:2015-03 - wersja angielska
Tytuł Wpusty ściekowe w budynkach -- Część 2: Wpusty dachowe i podłogowe bez klap zwrotnych
Data publikacji 05-03-2015
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 278, Wodociągów i Kanalizacji
Wprowadza EN 1253-2:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1253-1:2005 - wersja polska, PN-EN 1253-2:2006 - wersja polska
ICS 91.140.80