PN-EN 1253-4:2016-06 - wersja angielska

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN
Wpusty ściekowe w budynkach -- Część 4: Zwieńczenia

Zakres

Niniejsza Norma Europejska klasyfikuje zwieńczenia zgodnie z siłą obciążającą je i określa wymagania dla projektowania, konstrukcji, oznaczania, badań i oceny zgodności.

Niniejsza Norma Europejska klasyfikuje i określa wymagania dla wykonanych fabrycznie zwieńczeń stosowanych w systemach drenarskich wewnątrz budynków. Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do zwieńczeń przeznaczonych do zastosowań zewnętrznych, które są ujęte w serii norm EN 124.

* wymagane pola

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1253-4:2016-06 - wersja angielska
Tytuł Wpusty ściekowe w budynkach -- Część 4: Zwieńczenia
Data publikacji 21-06-2016
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 278, Wodociągów i Kanalizacji
Wprowadza EN 1253-4:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1253-4:2002 - wersja polska
ICS 91.140.80