PN-EN 1253-1:2015-03 - wersja angielska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Wpusty ściekowe w budynkach -- Część 1: Podłogowe wpusty ściekowe z uszczelnieniem klapowym na głębokości co najmniej 50 mm

Zakres

Niniejsza część EN 1253 klasyfikuje podłogowe wpusty ściekowe przeznaczone do zastosowania w budynkach, określa wytyczne co do miejsc instalowania i określa wymagania konstrukcyjne, projektowe, eksploatacyjne i oznaczenia fabryczne wpustów przeznaczonych do budynków, niezależnie od materiału, do użytku w systemach kanalizacyjnych wymagających odcięcia wody na głębokości co najmniej 50 mm (inaczej: studzienki podłogowe).
Chociaż zwykle używane są do transportu ścieków domowych i przemysłowych, te wpusty podłogowe mogą transportować inne ścieki pod warunkiem, że nie występuje ryzyko zniszczenia części lub szkody na zdrowiu.
Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do:
- liniowych kanałów ściekowych wyspecyfikowanych w EN 1433,
- górnych części wpustów lub włazów opisanych w EN 124,
- wpustów dachowych i wpustów podłogowych bez klapy zwrotnej wyspecyfikowanych w prEN 1253-2.

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1253-1:2015-03 - wersja angielska
Tytuł Wpusty ściekowe w budynkach -- Część 1: Podłogowe wpusty ściekowe z uszczelnieniem klapowym na głębokości co najmniej 50 mm
Data publikacji 06-03-2015
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 278, Wodociągów i Kanalizacji
Wprowadza EN 1253-1:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1253-2:2006 - wersja polska, PN-EN 1253-1:2005 - wersja polska
ICS 91.140.80