PN-EN 13565-1:2019-09 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia pianowe -- Część 1: Wymagania i metody badań elementów składowych

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dla materiałów, konstrukcji i parametrów działania elementów składowych przeznaczonych do stosowania w stałych urządzeniach gaśniczych pianowych oraz wykorzystujących środki pianotwórcze zgodnie z EN 1568-1 do EN 1568-4. Elementy składowe obejmują: dozowniki, zraszacze pianowe, rękawy podpowierzchniowe, rury wypływowe, generatory piany ciężkiej/średniej, generatory piany lekkiej, garnki pianowe, zbiorniki zwykłe i ciśnieniowe. Metody badań podano w Załącznikach od A do K.
Podano również wymagania zapewniające uzyskiwanie danych dotyczących parametrów niezbędnych do prawidłowego zastosowania elementów składowych.
UWAGA Wartości ciśnienia są podane w barach, jako nadciśnienie, chyba że postanowiono inaczej.
Wymagania niniejszej specyfikacji nie obejmują, z wyjątkiem gdzie podano, zastosowania kombinacji elementów składowych do budowy fragmentu lub kompletnego urządzenia gaśniczego.
Nie należy zakładać, że elementy składowe zgodne z niniejszą specyfikacją są z istoty rzeczy kompatybilne.
Wymagania dla pomp, silników oraz funkcjonowania mechanicznych podzespołów (np. zdalnie sterowanych platform) nie mieszczą się w zakresie niniejszej normy.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13565-1:2019-09 - wersja angielska
Tytuł Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia pianowe -- Część 1: Wymagania i metody badań elementów składowych
Data publikacji 16-09-2019
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 13565-1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13565-1+A1:2010 - wersja polska
ICS 13.220.20