PN-EN 13565-2+AC:2019-06 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia pianowe -- Część 2: Projektowanie, konstrukcja i konserwacja

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania i metody projektowania, instalacji, badania i konserwacji instalacji gaśniczych na pianę ciężka, średnią i lekką.
Urządzenia pianowe mogą być stosowane do tłumienia uwalnianych oparów toksycznych, ale to zastosowanie wykracza poza zakres niniejszego dokumentu.
W niniejszej Normie Europejskiej zawarto wytyczne do projektowania różnych urządzeń pianowych dostępnych dla osób posiadających wiedzę i doświadczenie w określaniu doboru instalacji gaśniczych pianowych, które będą skuteczne w ochronie w poszczególnych sytuacji stwarzających zagrożenie. Wymagania stawiane urządzeniom pianowym są pochodną oceny ryzyka, przeprowadzonej przez osoby właściwe do przeprowadzenia takich ocen, które są poza zakresem niniejszej Normy Europejskiej.
Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje analizy ryzyka przeprowadzonej przez osobę kompetentną.
Żadne z postanowień niniejszej Normy Europejskiej nie ma na celu ograniczenie nowych technologii lub rozwiązań alternatywnych, pod warunkiem, że poziom bezpieczeństwa określony w niniejszej normie nie jest obniżony, co jest poparte udokumentowanymi dowodami / sprawozdaniami z badań.
Przyjmuje się, że wszystkie urządzenia pianowe są z reguły nieodpowiednie do ochrony:
- substancji chemicznych, takich jak azotan celulozy, które uwalniają wystarczające ilości tlenu lub innych utleniaczy, które mogą podtrzymać proces spalania;
- urządzenia elektryczne nieosłonięte pod napięciem;
- metale, takie jak sód, potas, stopy sodowo-potasowe, które reagują z wodą;
- materiały niebezpieczne, reagujące z wodą, takie jak trietylo-glin i pentatlenek fosforu;
- metale palne, takie jak aluminium i magnez.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 13565-2+AC:2019-06/AC:2021-06E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13565-2+AC:2019-06 - wersja angielska
Tytuł Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia pianowe -- Część 2: Projektowanie, konstrukcja i konserwacja
Data publikacji 24-06-2019
Liczba stron 49
Grupa cenowa T
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 13565-2:2018+AC:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13565-2:2019-02 - wersja angielska
ICS 13.220.20
Elementy dodatkowe PN-EN 13565-2+AC:2019-06/AC:2021-06E