PN-ISO 5221:1994 - wersja polska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Rozprowadzanie i rozdział powietrza -- Metody pomiaru przepływu strumienia powietrza w przewodzie

Zakres

Podano różne metody mierzenia natężenia przepływu powietrza w przewodach, które bez potrzeby kalibracji odpowiadają różnym wymaganiom w zakresie rozprowadzania i rozdziału powietrza. Dla celów tej normy przewód powietrzny jest określany jako szczelny odcinek przewodu, którego przekrój poprzeczny może być okrągły lub niekiedy prostokątny

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 5221:1994 - wersja polska
Tytuł Rozprowadzanie i rozdział powietrza -- Metody pomiaru przepływu strumienia powietrza w przewodzie
Data publikacji 30-12-1994
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 317, Wentylacji i Klimatyzacji
Wprowadza ISO 5221:1984 [IDT]
ICS 17.120.10, 91.140.30