PN-EN ISO 12001:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Akustyka -- Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia -- Zasady opracowania i prezentacji procedury badania hałasu

Zakres

Podano wymagania techniczne dotyczące procedury badania hałasu wybranej rodziny maszyn i urządzeń. Postanowienia niniejszej normy dotyczą przede wszystkim stacjonarnych maszyn i urządzeń łącznie z narzędziami ręcznymi. Celem procedury badania hałasu jest umożliwienie otrzymania porównywalnych wyników badań emisji hałasu maszyn należących do tej samej rodziny. Dodano Załączniki informacyjne ZA i ZB dotyczące związku z dyrektywami WE

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 12001:2010 - wersja angielska
Tytuł Akustyka -- Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia -- Zasady opracowania i prezentacji procedury badania hałasu
Data publikacji 19-02-2010
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 157, Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
Wprowadza EN ISO 12001:2009 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC, 98/37/EC, 89/392/EEC
Zastępuje PN-EN ISO 12001:2000 - wersja polska
ICS 17.140.20