PN-EN ISO 3744:2011 - wersja polska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Akustyka -- Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego -- Metody techniczne stosowane w warunkach zbliżonych do pola swobodnego nad płaszczyzną odbijającą dźwięk

Zakres

1.1 Postanowienia ogólne
W niniejszej Normie Międzynarodowej określono metody wyznaczania poziomu mocy akustycznej lub poziomu energii akustycznej źródła hałasu na podstawie poziomów ciśnienia akustycznego mierzonych na powierzchni pomiarowej otaczającej źródło hałasu (maszynę lub urządzenie) w środowisku badawczym o warunkach zbliżonych do pola akustycznego swobodnego w pobliżu jednej lub kilku płaszczyzn odbijających dźwięk. Poziom mocy akustycznej źródła (lub poziom energii akustycznej w przypadku emisji hałasu impulsowego lub hałasu o przebiegu nieustalonym) oblicza się na podstawie wyników pomiarów wykonanych w pasmach częstotliwości lub z zastosowaniem charakterystyki częstotliwościowej A.
UWAGA Różnie ukształtowane powierzchnie pomiarowe mogą dawać różne oceny poziomu mocy akustycznej danego źródła hałasu. W odpowiednio sporządzonej procedurze badania hałasu (patrz ISO 12001) podane są szczegółowe informacje dotyczące wyboru powierzchni pomiarowej.
1.2 Rodzaje hałasu i źródeł hałasu
Metody określone w niniejszej Normie Międzynarodowej są odpowiednie dla wszystkich rodzajów hałasu (ustalonego, nieustalonego, zmiennego, pojedynczych impulsów energii dźwiękowej itp.) zdefiniowanych w ISO 12001.
Metody określone w niniejszej Normie Międzynarodowej stosuje się do wszystkich rodzajów i wymiarów źródeł hałasu (np. stacjonarnego lub wolno przemieszczającego się urządzenia, instalacji, maszyny, części lub podzespołu) spełniających podane warunki dotyczące pomiarów.
UWAGA Istnieje możliwość, że warunki dotyczące pomiarów podane w niniejszej Normie Międzynarodowej mogą być niewykonalne w przypadku bardzo wysokich i bardzo długich źródeł takich jak kominy, kanały, przenośniki i wieloźródłowe urządzenia przemysłowe. W takich przypadkach procedura badania hałasu określonych źródeł może dostarczyć alternatywnych metod wyznaczania emisji hałasu.
1.3 Środowisko badawcze
Środowiska badawcze stosowane do pomiarów wykonywanych zgodnie z metodami określonymi w niniejszej Normie Międzynarodowej mogą być usytuowane wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczeń, z co najmniej jedną płaszczyzną odbijającą dźwięk, na której lub w pobliżu której jest zainstalowane badane źródło hałasu. Najlepiej, jeśli środowiskiem badawczym jest przestrzeń otwarta bez powierzchni ograniczających lub odbijających innych niż płaszczyzna(-y) odbijająca(-e) dźwięk. Warunki te spełnia komora bezechowa z odbijającą podłogą. W przypadku środowisk badawczych nie spełniających tych warunków, podano procedury do zastosowania poprawek (w określonych granicach).
1.4. Niepewność pomiarów
W niniejszej Normie Międzynarodowej podano informacje o niepewności związanej z wyznaczaniem poziomów mocy akustycznej lub poziomów energii akustycznej w przypadku pomiarów wykonywanych w ograniczonych pasmach częstotliwości oraz z zastosowaniem charakterystyki częstotliwościowej A. Niepewność ta odpowiada niepewności określonej w ISO 12001:1996 dla klasy dokładności 2 (technicznej).

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 3744:2011 - wersja polska
Tytuł Akustyka -- Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego -- Metody techniczne stosowane w warunkach zbliżonych do pola swobodnego nad płaszczyzną odbijającą dźwięk
Data publikacji 19-12-2014
Liczba stron 84
Grupa cenowa X
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 157, Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
Wprowadza EN ISO 3744:2010 [IDT], ISO 3744:2010 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN ISO 3744:2010 - wersja angielska
ICS 17.140.01