PN-EN ISO 3743-1:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Akustyka -- Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego -- Metody techniczne dotyczące małych, przenośnych źródeł w polach pogłosowych -- Część 1: Metoda porównawcza w pomieszczeniu pomiarowym o ścianach odbijających dźwięk

Zakres

Określono metody wyznaczania poziomu mocy akustycznej lub poziomu energii akustycznej źródła hałasu przez porównanie zmierzonych poziomów ciśnienia akustycznego emitowanego przez to źródło (maszyna lub urządzenie) zainstalowanego w pomieszczeniu pomiarowym o ścianach odbijających dźwięk, o określonych w normie charakterystykach, z poziomami ciśnienia akustycznego wywzorcowanego źródła dźwięku odniesienia. Określona metoda jest odpowiednia w przypadku wszystkich rodzajów hałasu (ustalonego, nieustalonego, zmierzonego, izolowanych impulsów energii akustycznej itp.) zdefiniowanego w PN-EN ISO 12001

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 3743-1:2011 - wersja angielska
Tytuł Akustyka -- Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego -- Metody techniczne dotyczące małych, przenośnych źródeł w polach pogłosowych -- Część 1: Metoda porównawcza w pomieszczeniu pomiarowym o ścianach odbijających dźwięk
Data publikacji 21-02-2011
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 157, Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
Wprowadza EN ISO 3743-1:2010 [IDT], ISO 3743-1:2010 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN ISO 3743-1:2010 - wersja angielska
ICS 17.140.01