PN-EN ISO 11201:2012 - wersja polska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Akustyka -- Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia -- Wyznaczanie poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach w warunkach zbliżonych do pola swobodnego nad płaszczyzną odbijającą dźwięk z pomijalnymi poprawkami środowiskowymi

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono metodę wyznaczania poziomów ciśnienia akustycznego emisji maszyn i urządzeń na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach w pobliżu maszyny, w warunkach zbliżonych do pola swobodnego nad płaszczyzną odbijającą dźwięk. Stanowisko pracy zajmowane przez operatora może być zlokalizowane w pomieszczeniu, w którym pracuje badane źródło, w kabinie stanowiącej integralną część badanego źródła lub w obudowie zdalnego sterowania badanego źródła. Jedno lub więcej określonych miejsc może być zlokalizowane w pobliżu stanowiska pracy lub w pobliżu nadzorowanej lub nie nadzorowanej maszyny. Takie miejsca są czasami określane jako pozycje obserwatora. Poziomy ciśnienia akustycznego emisji są wyznaczane z zastosowaniem charakterystyki częstotliwościowej A. Dodatkowo, jeśli jest to wymagane, mogą być wyznaczane poziomy w pasmach częstotliwości i szczytowe poziomy ciśnienia akustycznego emisji z zastosowaniem charakterystyki częstotliwościowej C, zgodnie z niniejszą Normą Międzynarodową. UWAGA 1 Treść serii od ISO 11200 do ISO 11205 jest podsumowana w ISO 11200. Metodą określoną w niniejszej Normie Międzynarodowej uzyskuje się wyniki pomiarów klasy dokładności 1 (dokładnej) lub klasy dokładności 2 (technicznej). Poprawki mają zastosowanie w odniesieniu do hałasu tła, ale nie do środowiska akustycznego. Podane są instrukcje dotyczące instalacji i pracy badanej maszyny oraz dotyczące wyboru pozycji mikrofonu na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach. Celem pomiarów jest umożliwienie porównania wykonania różnych egzemplarzy z danej rodziny maszyn w określonych warunkach środowiska i w znormalizowanych warunkach zainstalowania i pracy. UWAGA 2 Otrzymane dane mogą być również wykorzystane do deklaracji i weryfikacji poziomów ciśnienia akustycznego emisji zgodnie z ISO 4871

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 11201:2012 - wersja polska
Tytuł Akustyka -- Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia -- Wyznaczanie poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach w warunkach zbliżonych do pola swobodnego nad płaszczyzną odbijającą dźwięk z pomijalnymi poprawkami środowiskowymi
Data publikacji 08-05-2012
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 157, Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
Wprowadza EN ISO 11201:2010 [IDT], ISO 11201:2010 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN ISO 11201:2010 - wersja angielska
ICS 17.140.20