PN-EN ISO 11202:2012 - wersja polska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Akustyka -- Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia -- Wyznaczanie poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach z zastosowaniem przybliżonych poprawek środowiskowych

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono metodę wyznaczania poziomów ciśnienia akustycznego emisji maszyn i urządzeń na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach w pobliżu maszyny, w warunkach in situ. Stanowisko pracy zajmowane przez operatora może być zlokalizowane w otwartej przestrzeni, w pomieszczeniu, w którym pracuje badane źródło, w kabinie stanowiącej integralną część badanego źródła lub w obudowie zdalnego sterowania badanego źródła. Jedno lub więcej określonych miejsc może być zlokalizowane w pobliżu stanowiska pracy lub w pobliżu nadzorowanej lub nie nadzorowanej maszyny. Takie miejsca są czasami określane jako pozycje obserwatora. Poziomy ciśnienia akustycznego emisji są wyznaczane z zastosowaniem charakterystyki częstotliwościowej A. Dodatkowo, jeśli jest to wymagane, mogą być wyznaczane poziomy w pasmach częstotliwości i szczytowe poziomy ciśnienia akustycznego emisji z zastosowaniem charakterystyki częstotliwościowej C, zgodnie z niniejszą Normą Międzynarodową. Podano metody wyznaczania lokalnej poprawki środowiskowej (z zastrzeżeniem określonej granicznej wartości maksymalnej) stosowanej do mierzonych poziomów ciśnienia akustycznego w celu wyeliminowania wpływu powierzchni odbijających dźwięk innych niż płaszczyzna, na której umieszczone jest badane źródło. Poprawka ta wynika z równoważnej powierzchni pochłaniającej dźwięk badanego pomieszczenia i charakterystyk promieniowania (lokalizacja źródła lub kierunkowość na stanowisku pracy). Metodą określoną w niniejszej Normie Międzynarodowej uzyskuje się wyniki pomiarów klasy dokładności 2 (technicznej) lub klasy dokładności 3 (orientacyjnej). Poprawki mają zastosowanie w odniesieniu do hałasu tła i, jak opisano wyżej, do środowiska akustycznego. Podane są instrukcje dotyczące instalacji i pracy badanego źródła oraz dotyczące wyboru pozycji mikrofonu na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 11202:2012 - wersja polska
Tytuł Akustyka -- Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia -- Wyznaczanie poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach z zastosowaniem przybliżonych poprawek środowiskowych
Data publikacji 13-07-2012
Liczba stron 45
Grupa cenowa S
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 157, Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
Wprowadza EN ISO 11202:2010 [IDT], ISO 11202:2010 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN ISO 11202:2010 - wersja angielska
ICS 17.140.20
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 11202:2012/A1:2021-10E