PN-EN ISO 4871:2012 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Akustyka -- Deklarowanie i weryfikowanie wartości emisji hałasu maszyn i urządzeń

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej - podano informację na temat deklarowania wartości emisji hałasu, - opisano wymaganą informację akustyczną oraz informację o wyrobie zamieszczaną w dokumentacji technicznej na potrzeby deklarowania emisji hałasu oraz - określono metodę weryfikowania deklarowanej emisji hałasu. Niniejszą normę stosuje się do maszyn i urządzeń. Wartości stosowane do deklarowania emisji hałasu są wyrażane w formie deklarowanej jednoliczbowej wartości emisji hałasu, Ld, lub deklarowanej dwuliczbowej wartości emisji hałasu, L oraz K. L jest wartością emisji hałasu określoną bezpośrednio w wyniku pomiaru, natomiast K jest miarą niepewności tego pomiaru. Ld jest sumą L oraz K i stanowi górną wartość, która przy danym poziomie ufności nie powinna być przekroczona przy wielokrotnym powtarzaniu pomiaru; Ld odpowiada wartości deklarowanej, podanej na etykiecie, Lc, zdefiniowanej w normie ISO 7574-1. Powyższe dwa sposoby deklarowania hałasu stosuje się zamiennie przy przedstawianiu jednej lub wszystkich wartości poziomu mocy akustycznej skorygowanego charakterystyką częstotliwościową A, LwA, wartości poziomu ciśnienia akustycznego emisji skorygowanego charakterystyką częstotliwościową A w określonych miejscach, LpA, oraz szczytowego poziomu ciśnienia akustycznego emisji skorygowanego charakterystyką częstotliwościową C w określonych miejscach, LpC,peak. Wybór jednego z dwóch sposobów zależy od wymagań, jakie w danym przypadku należy spełnić. Zasady wyboru oraz wskazówki dotyczące wartości K podano w odpowiedniej procedurze badania hałasu. Wytyczne określania deklarowanych wartości emisji hałasu podano w Załączniku A

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 4871:2012 - wersja polska
Tytuł Akustyka -- Deklarowanie i weryfikowanie wartości emisji hałasu maszyn i urządzeń
Data publikacji 29-11-2012
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 157, Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
Wprowadza EN ISO 4871:2009 [IDT], ISO 4871:1996 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN ISO 4871:2010 - wersja angielska
ICS 21.020, 17.140.20