PN-EN 61310-1:2009 - wersja polska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Bezpieczeństwo maszyn -- Wskazywanie, oznaczanie i sterowanie -- Część 1: Wymagania dotyczące sygnałów wizualnych, akustycznych i dotykowych

Zakres

Określono wymagania dotyczące, stosowanych w interfejsie człowiek - maszyna, wizualnych, akustycznych i dotykowych sposobów przekazywania osobom narażonym informacji dotyczącej bezpieczeństwa. Określono system barw, znaków bezpieczeństwa, oznaczeń oraz innych ostrzeżeń, służących do sygnalizowania stanu zagrożenia i zagrożenia dla zdrowia oraz niektórych awarii. Niniejsza norma jest opracowana na podstawie IEC 60073, odnoszącej się do kodowania za pomocą barw i alternatywnych środków, lecz nie ogranicza się do aspektów elektrotechnicznych

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61310-1:2009 - wersja polska
Tytuł Bezpieczeństwo maszyn -- Wskazywanie, oznaczanie i sterowanie -- Część 1: Wymagania dotyczące sygnałów wizualnych, akustycznych i dotykowych
Data publikacji 08-12-2009
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 281, Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem Elektrycznym
Wprowadza EN 61310-1:2008 [IDT], IEC 61310-1:2007 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC, 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 61310-1:2008 - wersja angielska
ICS 13.110