PN-EN 15004-1:2019-06 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia gaśnicze gazowe -- Część 1: Projektowanie, montaż i konserwacja

Zakres

Niniejszy dokument określa wymagania i zawiera zalecenia dotyczące projektowania, instalacji, testowania, utrzymania i bezpieczeństwa stałych urządzeń gaśniczych gazowych w budynkach, zakładach lub w innych obiektach oraz określa charakterystyki gazów gaśniczych, jak też rodzaje pożarów, dla których są odpowiednimi środkami gaśniczymi.
Niniejszy dokument obejmuje urządzenia działające przez całkowite wypełnienie związane z budynkami, zakładami i innymi specjalnymi zastosowaniami, wykorzystujące nieprzewodzące prądu gazowe środki gaśnicze, które nie zostawiają żadnych pozostałości wyładowaniu i dla których istnieją wystarczające aktualnie dostępne dane, umożliwiające zatwierdzenie w zakresie charakterystycznych właściwości i bezpieczeństwa przez właściwy niezależny organ. Niniejszy dokument nie ma zastosowania do urządzeń tłumiących wybuchy.
Ta część EN 15004 nie ma na celu zatwierdzenia środków gaśniczych wymienionych w niniejszej normie przez właściwe władze, gdyż inne środki gaśnicze mogą być równie akceptowalne. Nie uwzględnia się CO2 ponieważ odnoszą się do niego inne normy międzynarodowe.
Ta część EN 15004 ma zastosowanie do środków gaśniczych wymienionych w Tablicy 1. Istotne jest, aby niniejszy dokument stosować w połączeniu z pozostałymi częściami EN 15004 w odniesieniu do poszczególnych gazów gaśniczych, wymienionych w Tablicy 1.

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15004-1:2019-06 - wersja angielska
Tytuł Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia gaśnicze gazowe -- Część 1: Projektowanie, montaż i konserwacja
Data publikacji 24-06-2019
Liczba stron 118
Grupa cenowa XA
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 15004-1:2019 [IDT], ISO 14520-1:2015 [MOD]
Zastępuje PN-EN 15004-1:2008 - wersja niemiecka, PN-EN 15004-1:2008 - wersja angielska
ICS 13.220.20