PN-EN 15004-1:2008 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 15004-1:2019-06 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia gaśnicze gazowe -- Część 1: Ogólne wymagania dotyczące projektowania i instalowania

Zakres

Wymieniono wymagania i podano zalecenia dotyczące projektowania, instalowania, badania, konserwacji i bezpieczeństwa stałych urządzeń gaśniczych gazowych w budynkach, instalacjach i innych budowlach. Charakterystyki różnych środków gaśniczych i grup pożarów, dla których są odpowiednie środki gaśnicze podano w częściach 2 do 11 niniejszej normy. Ujęto systemy gaszenia przez całkowite wypełnienie odniesione do budynków, instalacji i innych specjalnych zastosowań, wykorzystujące gazowe środki gaśnicze nie przewodzące elektryczności, które nie pozostawiają pozostałości po wyładowaniu i dla których są aktualnie w dyspozycji wystarczające dane, umożliwiające aktualizację charakterystyk działania przez odpowiednią niezależną organizację

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15004-1:2008 - wersja angielska
Tytuł Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia gaśnicze gazowe -- Część 1: Ogólne wymagania dotyczące projektowania i instalowania
Data publikacji 30-09-2008
Data wycofania 24-06-2019
Liczba stron 102
Grupa cenowa XA
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 15004-1:2008 [IDT], ISO 14520-1:2006 [MOD]
ICS 13.220.20
Zastąpiona przez PN-EN 15004-1:2019-06 - wersja angielska